سبلان
عکس اول سبلان عکس دوم سبلان
سبلان ، از کوه‌های مرتفع ایران است که در شمال غرب این کشور و در بین استان اردبیل و آذربایجان شرقی قرار دارد . سبلان سومین قله بلند ایران (پس از دماوند و علم‌کوه) و یک کوه آتشفشانی غیرفعال است . ارتفاع قله این کوه 4811 متر است (در استان اردبیل) و در بالای قله آن دریاچه کوچکی قرار دارد . سبلان به خاطر آبگرم‌های طبیعی دامنه کوه ، طبیعت تابستانی زیبا و پیست اسکی آلوارس مورد توجه گردشگران است . 
همچنین برخی کوه سبلان را محل بعثت پیامبر ایران ، زرتشت ، می‌دانند نمونه‌ای از ان در کتاب چنین گفت زرتشت ، اثر نیچه ، مشاهده می‌شود که به پایین آمدن زرتشت از کوه سبلان اشاره کرده است . و از این نظر مکانی مقدس و مورد احترام است که حتی در میان بومیان و عشایر منطقه به نام آن قسم یاد می‌شود .