مهندس علی ایجادی
مهندس علی ایجادیسمت: مدیریت تحصیلات: فوق لیسانس سابقه: 15 سال
سمیرا گرائیلی
سمیرا گرائیلیسمت: حسابدار تحصیلات: لیسانس سابقه: 8
مهندس حامی ظریف
مهندس حامی ظریفسمت: مدیر سایت و تبلیغات تحصیلات: لیسانس گرافیک سابقه: 7 سال
مهدیه ترکمنچه
مهدیه ترکمنچهسمت: کانتر فروش تحصیلات: لیسانس زبان انگلیسی سابقه: 6 سال
سمانه غلامی
سمانه غلامیسمت: کانتر فروش تحصیلات: لیسانس کامپیتور سابقه: 12 سال